Články

Benefiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“ 2018

V úterý dopoledne dne 13.11.2018 se v Paláci Myslbek, Na Příkopě 19 uskutečnila naše již tradiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“
s výtěžkem pro sluchově postižené děti.

Celou akci podpořilo mnoho obětavých lidí z advokátní kanceláře Kinstellar. Dobroty sladké i slané a krásně naaranžované, zkrátka jako vždy fenomenální.
Nechyběli ani zástupci z mužských řad se svými originálními kulinářskými výrobky.

Společně jsme vše ochutnali. My Ephata, zastoupená paní Hukovou, paní Městkovou, paní Grusovou, panem Hukem a hlavně naši svěřenkyní Nelinkou
a její maminkou a sestrou jsme si to skvěle užili. Nelinka nám k tomu krásně zazpívala a ukázala, že handicap není rozhodně žádnou překážkou v životě.
S handicapem zážitky a prožitky totiž nekončí !

Ephata ještě představila nové pomůcky od firmy Mutabene a Oskola, které chce za finanční dar sluchově postiženým dětem nakoupit na další pobyt,
který se bude konat v říjnu 2019.

Tak a výsledek pečení. Vybralo se neuvěřitelných 13 572 Kč Kč, no a to je paráda :-).

Ještě jednou VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ za krásný finanční dar, který nám pomůže v naší práci, a to dělat dětem život krásnější a spokojenější.

Ivana Huková


Fotogalerie

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2018 – průběh

Ve dnech 7.-12. října 2018 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu každoročně organizujeme my – spolek EPHATA.

Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast celkem 20 osob (9 dětí + 11 rodičů). Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků spolku Ephata , dále z finančních darů dobrovolných dárců.
Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožka SPC pro vady sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek a zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se nenudily. Maminkám a tatínkům nachystaly dárky v podobě papírových zvířátek, zápichů do květináčů. Malovaly barvami na hrnečky. Měly pěkné dopoledne v zábavném centru Brumbambule a navštívily muzeum letadel. Byly se podívat v Národním muzeu na výstavě Keltů.

Myslím, že  si všichni  přišli na své.Pobyt hodnotím velice kladně. Rodiče napsali spousty pochvalných dotazníků.

Hodně rodin je s námi v kontaktu a vrací se s odstupem času na další pobyt.

Hodně rodin je s námi v kontaktu a vrací se s odstupem času na další pobyt.

A to je pro mě největší odměna

Ivana Huková

Benefiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“ 2017

V úterý dopoledne dne 14.11.2017 se v Paláci Myslbek, Na Příkopě 19 uskutečnila benefiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“ s výtěžkem pro sluchově postižené děti.

Celou akci podpořilo mnoho obětavých lidí z advokátní kanceláře Kinstellar. Dobroty sladké i slané a krásně naaranžované, zkrátka jako vždy fenomenální. Nechyběli ani zástupci z mužských řad se svými originálními kulinářskými výrobky.

Společně jsme vše ochutnali. My Ephata, zastoupená paní Hukovou, paní Městkovou, paní Židlickou jsme si to náramně užily. A náš host Eva Zářecká všechny doslova okouzlila svoji přednáškou Kultura neslyšících, ukázkou znakového jazyka a povídáním o svém bohatém životě.

Ephata ještě představila nové pomůcky od firmy Mutabene a Oskola, které chce za finanční dar sluchově postiženým dětem nakoupit na další pobyt.

Tak a výsledek pečení. Vybralo se neuvěřitelných 14 510 Kč, což je zase o kousek více než loni :-).

Ještě jednou VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ za krásný finanční dar, který nám pomůže v naší práci, a to dělat dětem život krásnější a spokojenější.

Ivana Huková

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2017 – průběh a fotogalerie

Ve dnech 8.-13. října 2017 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu každoročně organizujeme my – spolek EPHATA.

Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast celkem 20 osob (9 dětí + 11 rodičů). Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků spolku Ephata , dále z finančních darů dobrovolných dárců.
Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožka SPC pro vady sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek a zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se nenudily. Maminkám a tatínkům nachystaly dárky v podobě svícnů, kočiček a zápichů do květináčů. Měly pěkné dopoledne v zábavném centru Brumbambule, divadle Gong. Byly se podívat v leteckém a zemědělském muzeu.

Myslím, že všichni si přišli na své. Podívejte se na fotografie z pobytu:

Fotogalerie z pobytu 2017

Navíc nás přišel navštívit televizní štáb a budeme ve vysílání v televizi.

Pobyt hodnotím velice kladně. Rodiče napsali spousty pochvalných dotazníků.

Hodně rodin je s námi v kontaktu a vrací se s odstupem času na další pobyt.

A to je pro mě největší odměna.

Ivana Huková

Benefiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“

V úterý dopoledne dne 8.11.2016 se v Paláci Myslbek Na Příkopě 19 uskutečnila benefiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“ s výtěžkem pro sluchově postižené děti.

image001

 

Celou akci podpořilo mnoho obětavých lidí z advokátní kanceláře Kinstellar. Dobroty sladké i slané a krásně naaranžované, zkrátka jako vždy fenomenální. Nechyběli ani zástupci z mužských řad se svými originálními kulinářskými výrobky.

image003

Společně jsme vše ochutnali. My Ephata, zastoupená paní Hukovou, paní Městkovou a panem Hukem, jsme si to náramně užili. Jako poděkování jsme připravili prezentaci na téma Kultura neslyšících a pěkně jsme si společně popovídali. Ephata ještě představila nové pomůcky od firmy Mutabene, které chce za finanční dar sluchově postiženým dětem nakoupit na pobyt v říjnu.

image005

Kasička byla naplněna až po okraj a výtěžek z akce 14 528 Kč přinese dětem báječné pomůcky.

Ještě jednou VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ za krásný finanční dar, který nám pomůže v naší práci, a to dělat dětem život krásnější a spokojenější.
Dětem na tváři vykouzlí nádherný úsměv.

Ivana Huková

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2016 – průběh a fotogalerie

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 9.-14. října 2016 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizujeme my – spolek EPHATA.

img-20161010-wa0008Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 12 dětí, 15 rodičů, 7 asistentek/tů a pár dobrovolníků. Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata z.s., dále z finančních darů dobrovolných dárců.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožka SPC pro vady sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. I letos přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se nenudily. Maminkám a tatínkům nachystaly dárky v podobě svícnů, netopýrů aj.. Měly pěkné dopoledne v zábavném centru Brumbambule, byly se podívat v leteckém muzeu.

A letos se na ně přišel podívat i kouzelník :-).

Fotogalerie z pobytu 2016

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Přihláška na psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt 2016

Vážená maminko, vážený tatínku,
naš spolek EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi. Takové děti vyhledáváme ve školkách, školách a ve spolupráci s odborníky Foniatrické kliniky 1. LF UK

Zveme Vás na každoroční Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro rodiče a jejich sluchově postižené děti. Zakládající členové spolku jsou pedagogové, lékaři, genetici a sociální pracovníci a zároveň se podílí na přednáškách s Vámi během pobytu.

Přihlášku a další informace nalezente v sekci

Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt

Pečení pro Ephatu

V úterý dopoledne dne 10.11.2015 se v Paláci Myslbek Na Příkopě 19 uskutečnila benefiční akce „PEČENÍ PRO EPHATU“ s výtěžkem pro sluchově postižené děti. Celou akci podpořilo mnoho obětavých lidí z advokátní kanceláře KINSTELLAR s.r.o. Dobroty napekli ve sladkém i slaném provedení a nechybeli ani zástupci z mužských řad.

 

Společně vše ochutnali i s námi Ephatou zastoupenou paní Hukovou a Židlickou. My jako poděkování jsme připravili mini kurz znakového jazyka, který předvedla slečna Eva Zářecká. Ephata ještě představila pomůcky logico primo a picolo, které chce za finanční dar sluchově postiženým dětem nakoupit. Kasička byla naplněna až po okraj a výtežek 12 591 Kč přinese dětem báječné pomůcky.

 

Ještě jednou VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ za krásný finanční dar, který nám pomůže v naší práci, a to dělat dětem život krásnější, úsměvnější, ale především spokojenější.

 

autor : Ivana Huková
foto : Ondřej Huk

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2015

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 11.-15. října 2015 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizujeme my –  občanské sdružení EPHATA.

Prahapobyt2015213Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 15 dětí, 17 rodičů, 7 asistentek/tů a pár dobrovolníků.Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z gran…tu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

Prahapobyt2015178kopieV pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožky SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, neurolog psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se ale také vůbec nenudily. Naučily se plést náramky z gumiček. Maminkám a tatínkům nachystali dárky v podobě svícnů, strašidýlek aj.. Měly pěkné dopoledne v zoologické zahradě. Počasí nebylo úplně super, dost propršelo, ale děti se rozhodně nenudily !

Děti s asistentkami jen zářily.

 

Fotogalerie z pobytu 2015

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Ivana Huková