Články

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2015

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 11.-15. října 2015 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizujeme my –  občanské sdružení EPHATA.

Prahapobyt2015213Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 15 dětí, 17 rodičů, 7 asistentek/tů a pár dobrovolníků.Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z gran…tu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

Prahapobyt2015178kopieV pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožky SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, neurolog psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se ale také vůbec nenudily. Naučily se plést náramky z gumiček. Maminkám a tatínkům nachystali dárky v podobě svícnů, strašidýlek aj.. Měly pěkné dopoledne v zoologické zahradě. Počasí nebylo úplně super, dost propršelo, ale děti se rozhodně nenudily !

Děti s asistentkami jen zářily.

 

Fotogalerie z pobytu 2015

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Ivana Huková

Přihláška na psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt 2015 – přihláška

Vážená maminko, vážený tatínku,

naše občanské sdružení EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi. Takové děti vyhledáváme ve školkách, školách a ve spolupráci s odborníky Foniatrické kliniky 1. LF UK

Zveme Vás na každoroční Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro rodiče a jejich sluchově postižené děti. Zakládající členové sdružení jsou pedagogové, lékaři, genetici a sociální pracovníci a zároveň se podílí na přednášení a besedách s Vámi během pobytu.

Proč ? Můžete získat další poznatky a odpovědi na Vaše otázky (odborný program v učebně přednášky, diskuze a individuální poradenství poskytované specialisty v oboru foniatrie, klinické logopedie, dětského lékařství, psychologie, genetiky, audiotechniky, sociálního práva aj.).

 • Po dobu přednášek o děti pečují v herně, na hřišti a na vycházce osobní asistentky (absolventky zdravotně – sociálních škol, asistent pedagog).
 • Setkáte se s rodiči, kteří řeší obdobné problémy, Vaše děti se setkají s vrstevníky – kamarády „se sluchadly“ … nenosím je jen já a jim to také nevadí.

Kdy ? 11.-15.10. 2015 (příjezd v neděli po 16. hod, odjezd ve čtvrtek po obědě)

Kde ? Hotel Pramen při SOŠGP, Praha 9, Za Černým Mostem 3 (mezi Černým Mostem a Hloubětínem), metro B – Rajská zahrada

Jak ? Pobyt je finančně zajištěn z grantu Úřadu vlády ČR a darů občanskému sdružení od nadací a jiných dárců. Rodiče hradí za 4-denní pobyt pro 2 osoby (1 dítě a 1 dospělý doprovod – matka, otec, babička aj.). Příspěvek 1800,- Kč, zahrnuje ubytování v hotelu, stravování, odborné přednášky, péči o dítě)

Rádi bychom, aby mohli přijet i ti, kdo jsou ve finanční tísni. V odůvodněných případech je možné požádat předem o slevu či prominutí příspěvku.

V závěru pobytu hodnotí rodiče pobyt anonymně v dotaznících – poučení a nové informace jsou vždy kladně oceňovány.

Přihlášku odešlete co nejdříve, protože počet účastníků je omezen štědrostí a finanční pomocí dárců.

Oceňujeme zvýšenou péči, kterou poskytujete svému dítěti při výchově, vzdělávání a zapojení předsedkyně o.s. EPHATA Ivana Huková nebo p. Anežka Červenáková Ing. – sociální pedagog, zakladatelka o. s. Ephata

V chaloupkách 29, 198 00 Praha 14, tel.:353 588 588 mobil: 728 674 133

Email: ephata@seznam.cz
info: www.ephata.cz

poštou: Ivana Huková, Borská 91/13, 362 63 Dalovice

Přihláška ke stažení

 

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi  

Ve dnech 14.-18. září 2014 se konal psychorehabilitační pobyt, který  pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizuje občanské sdružení EPHATA.

ephatao.s036

Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 12 dětí, 16 rodičů, 6 asistentek/tů a pár dobrovolníků :-). Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z grantu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

ephatao.s038Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožky SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se ale také vůbec nenudily. Naučily se plést náramky z gumiček. Podívaly se do leteckého muzea ve Kbelích, navštívily dinopark na Harfě. Měly pěkné odpoledne na minigolfu, kde se učily trefit do míčků a jeden večer měly i diskotéku se soutěžemi.

Děti s asistenty jen zářily.

 

Fotogalerie z pobytu 2014

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Ivana Huková

Děti se sluchovým handicapem…

V naší společnosti žijí lidé s různými odlišnostmi – někteří špatně vidí, někteří špatně chodí, někteří špatně mluví či špatně slyší. Lidé, kteří špatně slyší můžeme rozdělit do dvou skupin: na neslyšící a nedoslýchavé (dříve se užíval termín „hluchoněmý“, který je dnes již zastaralý a nevhodný). Toto rozdělení je spíše orientační. Neslyšící většinou nenosí sluchadla a používají ke komunikaci znakový jazyk neslyšících. Nedoslýchaví většinou nosí sluchadla či kochleární implantát („anténka“ za uchem) a používají mluvený jazyk slyšících. Záleží na samotných neslyšících k jaké skupině se hlásí, kam chtějí patřit.

Osobu, která neslyší poznáme až v situaci, kdy se s ní dáme do řeči. Na první pohled nepoznáme, že člověk špatně slyší, ne vždy má sluchadlo, a i když má sluchadla, nemusí nám vždy rozumět. Člověk se slepeckou holí či s brýlemi nás  upozorňuje, že má problém s viděním. Člověk na vozíku či s berlemi nás upozorňuje, že má problém s chůzí. Neslyšení je skrytý handicap, který se o to závažněji projevuje  při komunikaci ve společnosti slyšících lidí.  

Když se narodí miminko, které nemá sluch v pořádku, je velmi obtížné to hned rozpoznat, právě proto, že to není na první pohled vidět a neslyšící novorozenec zpočátku, i několik měsíců, reaguje podobně jako dítě, které slyší dobře. Neslyšící i slyšící novorozeně se nás dívá, neustále pozoruje náš obličej a reaguje na naši mimiku. Slyšící batole se učí poznávat život a řeč nejprve sluchem a na základě těchto získaných zkušeností se začíná pokoušet o vlastní řečový projev. Začíná mluvit a napodobovat slyšenou mluvenou řeč. Toto poznávání života a učení se řeči pomocí sluchu je u neslyšících batolat více či méně omezené a tady se začínají projevovat odlišně. Neslyšící batole neslyší okolní zvuky v plné kvalitě, proto nemá potřebu je tolik napodobovat a učit se z nich.

Myslím si, že je více než důležité zajistit již v porodnicích orientační zkoušení sluchu. Čím dříve se odhalí tento „skrytý“ handicap, tím lépe pro samotné dítě i jeho rodiče. Dětský lékař by měl rodičům vysvětlit vše potřebné a odkázat je na příslušné odborné pracoviště (foniatrie). Tam bývají dětem přidělena sluchadla. Nějaký čas si dítě a rodina zvyká na život se sluchadly. Pokud sluchadla nepomáhají, tak je v určitých případech zvažována možnost dítěti implantovat kochleární implantát. Rozhodnutí a zodpovědnost nechat dítě „implantovat“ záleží na samotných rodičích, kteří by měli být dostatečně informováni odborníky.

Děti, které špatně slyší mohou nosit sluchadla, kochleární implantát nebo mohou být i bez sluchadel. Komunikace s těmito dětmi má svá specifika, která bych zde ráda zdůraznila. Aby nám neslyšící děti správně rozuměli, měli bychom na ně mluvit „tváří v tvář“, správně artikulovat, mluvit pomaleji, nepolykat koncovky. Není od věci několikrát danou informaci zopakovat a zjistit, zda nám dítě opravdu správně rozumělo. Nestačí se zeptat: „Rozuměl jsi?“ Lepší je kontrolní otázka „Co jsem říkala?“ Vhodné je podpořit mluvenou komunikaci i prvky znakové jazyka. Tady také záleží na rodičích, jaký druh komunikace zvolí při výchově svých dětí. Jestli budou používat jen mluvenou řeč nebo i znakový jazyk. I toto rozhodnutí je plně na rodičích.

Autorka: Mgr. Lenka Radoměřská

V Kutné Hoře 25. 6. 2010

Screeningové vyšetření sluchu: zkušenosti a možnosti

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Dalším z řady vzdělávacích seminářů, který pořádala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, se týkal aktuálního tématu: screeningového vyšetření sluchu novorozenců. Na semináři vystoupili zejména lékaři, kteří referovali o svých zkušenostech ze zavedení celoplošného screeningu novorozenců v nemocnicích, v nichž působí, a o výsledcích, které testování přineslo v jejich konkrétním případě. Seminář se konal 23. 10. 2008 v prostorách Úřadu městské části Prahy 13. Z toho, co na semináři, zaznělo, vybíráme to nejzajímavější. 

Význam celoplošného screeningu sluchu

Celoplošné testování sluchu u novorozených dětí v porodnicích není zatím v České republice zavedeno. Testování sluchu probíhá ve většině nemocnic zatím pouze u rizikových novorozenců. V několika nemocnicích se přesto o zavedení celoplošného screeningu pokusili a mají s ním pozitivní zkušenosti.

Screeningové vyšetření sluchu je velmi důležité, protože se tak může opravdu velmi brzy, už v prvních měsících života, odhalit u dětí sluchová vada a prakticky od tohoto okamžiku u něj může být zahájena intenzivní intervence a zvolen ten nejlepší postup pro jeho celkový rozvoj. I v současné době se totiž může stát, že sluchová vada není u dítěte odhalena včas, a dítě tak ztrácí čas a jeho vývoj se opožďuje.

Na semináři bylo prezentováno video, na němž vypovídali rodiče o svých negativních zkušenostech s pozdním odhalením sluchové vady u jejich malé holčičky – sluchová vada jí byla odhalena a diagnostikována až ve třech letech. Jak se něco takového mohlo stát? Rodiče měli podezření, že něco není v pořádku, už dříve, když bylo jejich dcerušce asi rok a půl: vydávala zvuky či artikulovala jednotlivé slabiky, ale nemluvila. Lékaři, na které se rodiče opakovaně obrátili, je utěšovali, že je všechno v pořádku, a tak to šlo pořád dál, až byly holčičce tři roky, a teprve v této době bylo provedeno důkladné vyšetření sluchu a sluchová vada potvrzena. Sluchadla dostala holčička až po dvou měsících… Rodiče jsou klienty Střediska rané péče Tamtam – v současné době má holčička kochleární implantát, který dostala, když jí byly necelé čtyři roky.

Znovu zde tak kromě jiného narážíme na problém, že lékaři ještě dnes v některých případech neberou podezření rodičů vážně, neposílají je včas na odborná vyšetření, sami pro vyšetření nezřídka používají nevhodné metody a na odborná vyšetření jsou často dlouhé čekací doby – jinými slovy, „systém“ lékařské péče v tomto směru v některých případech stále ještě nefunguje ideálně. Doufejme, že takových případů není moc, ale jak je vidno, stále se něco takového stává – a rodiče a hlavně dítě samotné tak ztrácejí drahocenný čas.

Pokud by byl zaveden celoplošný screening sluchu, nemuselo by k tomuto složitému a bolestivému procesu „podezření rodičů – odkládání vyšetření – pozdní diagnóza“ vůbec docházet. A i tam, kde všechno probíhá „dobře“: rodiče si všimnou, že něco není v pořádku, relativně brzy, ošetřující lékař je hned pošle na vyšetření a sluchová vada je poměrně brzy odhalena – i zde by se mohla doba odhalení a diagnózy sluchové vady a zahájení účinné intervence výrazně zrychlit.

Na semináři také několikrát zaznělo, že investice do efektivního screeningového programu k vyšetření sluchu novorozenců ušetří mnoho prostředků vydávaných na pozdní terapii a na napravování škod, které se staly v útlém věku dítěte (do 6 let), kdy sluchová vada nebyla odhalena.

Vyšetření otoakustických emisí

Dříve než se budeme věnovat zkušenostem z jednotlivých nemocnic (porodnic), ještě si na začátek vysvětíme, o jaké metody měření sluchu se při celoplošném screeningu sluchu jedná. Jako první se nově narozeným dětem obvykle dělá měření otoakustických emisí (OAE), při němž se zjišťuje, zda vláskové buňky ve vnitřním uchu produkují zvuky, které by produkovat měly. Jinými slovy, zjišťuje se, zda ve vnitřním uchu funguje všechno tak, jak má. Při tomto se vyšetření se zjistí pouhý fakt, jestli vláskové buňky vysílají zvuk, nebo ne. Pokud je nález negativní, ještě to nemusí znamenat, že má dítě sluchovou vadu – na výsledky měření může mít vliv několik faktorů (viz níže – Negativa snímání otoakustických emisí). Měření OAE je prvním vyšetřením, které určí, že je buď všechno v pořádku, nebo je být signálem, že se sluchem může být problém – a proto je třeba dalších vyšetření.

Následující informace jsme převzali z příspěvku Mgr. Jany Brožové, DiS., která na semináři referovala o svém výzkumu vyšetření OAE na půdě Fakultní nemocnice v Olomouci.

Pozitiva metody snímání OAE:

Provedení vyšetření vyžaduje relativně krátký čas. Většinou trvá jedno vyšetření maximálně 5 minut Vyšetření je bezbolestné, nezatěžující pro novorozence, jedná se o neinvazivní metodu Vyšetření nevyžaduje premedikaci

Negativa metody OAE:

Nejčastější příčinou neprůkaznosti emisí při screeningovém vyšetření je hluk (hluk v místnosti a okolí, kde děti vyšetřujeme): může překrýt hledané emise, ale může být i za emise zaměněn. Je nutné minimalizovat hladinu hluku při vyšetření. Vyšetření je velmi citlivé na převodní typ poruchy sluchu, které u dětí mívají většinou dočasný charakter. Tyto poruchy nebrání tvorbě emisí, ale způsobí, že je není možno registrovat a prokázat. Za přechodnou převodní vadu sluchu můžeme u novorozenců považovat i přítomnost plodové vody ve středouší (obvykle v prvních dvou dnech života dítěte). Vyšetření je proto nutné opakovat. Novorozenec musí být v klidu, nejlépe je vyšetřovat jej ve spánku (aktivita novorozence může být rušivým faktorem při vyšetřování). Přítomnost evokovaných emisí sice signalizuje, že v době vyšetření je stav periferního sluchu postačující pro vývoj řeči, ale neinformuje nás o případných centrálněji uložených příčinách poruch sluchu, které tento závěr zvrátí (tyto stavy se objevují např. po meningitidách, aj.). Neříká nic o tom, jak velkou ztrátu dítě má. Vyšetření OAE je třeba několikrát opakovat. Teprve pokud je po opakovaném vyšetření OAE nález negativní, přistupuje se k specializovanějším vyšetřením sluchu, např. BERA (Brainstem Electric Response Audiometry – audiometrie z elektrické odezvy v mozkovém kmeni) a SSEP (Steady State Evoked Potentials – metoda ustálených evokovaných potenciálů), které zachycují odpověď mozku na zvukové podněty. Tato vyšetření přináší nejen potvrzení či vyvrácení sluchové vady, ale i detailnější informace o charakteru sluchové vady a jejím rozsahu.

Ústav pro péči o matku a dítě v praze podolí

Z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) přišla na seminář přednášet MUDr. Helena Slavíková. Krátce posluchače na semináři seznámila s tím, jak často se rodí děti se sluchovým postižením. Výskyt poruch sluchu u novorozence se podle jejích informací pohybuje v rozmezí 1 dítě se sluchovou vadou na 900 dětí bez sluchové vady – 1 dítě se sluchovou vadou na 2500 dětí bez sluchové vady. Každoročně se v České republice narodí kolem 90 dětí se závažným poškozením sluchu. Průměrný věk diagnózy sluchové poruchy u dětí se podle doktorky Slavíkové pohybuje kolem 2 – 3 let věku dítěte.

U více než 60% dětí, které mají vadu sluchu, má příčina sluchové vady genetickou příčinu (30% dětí má sluchovou vadu sdruženou se syndromy, v 70% případů jde o nesyndromové sluchové vady). Mezi další příčiny sluchových vad se počítají prenatální rizika, tedy rizika, která vznikají před narozením dítěte (např. poškození léky, onemocnění matky během těhotenství – zarděnky, spalničky; toxoplasmoza, syfilis, inkompatibilita krevních skupin, aj.) či rizika peri a postnatální vzniklé během porodu a v období po porodu dítěte a později (např. nedonošenost, porodní trauma, porodní hmotnost pod 1,5 kg, nedostatek kyslíku, těžká novorozenecká žloutenka, obličejové deformity, závažné trauma hlavy, postnatální infekce – např. zánět mozkových blan, aj.)

Doktorka Slavíková dále uvedla, že screening pomocí OAE je nyní podle jejích informací prováděn jen na některých pracovištích, a to většinou jen u rizikových novorozenců nebo se tak děje v rámci různých projektů. V této souvislosti jmenovala města: Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Mladá Boleslav, Sokolov, Ostrava, Třinec (výčet nemusí být úplný – pozn.red.)

Jaké jsou zkušenosti ÚPMD s screeningem sluchu? V letech 2004 – 2005 byli v porodnici testováni jen rizikoví novorozenci, od roku 2007 zde přistoupili k celoplošnému screeningu sluchu, tedy ke screeningu u všech nově narozených dětí. V současné době je v ÚPMD je snaha provádět vyšetření OAE u všech nerizikových dětí. Vyšetření AABR (Automatic Auditory Brainstem Response – sluchová odezva mozkového kmene), které je technicky náročnější a finančně nákladnější, se provádí jen u dětí z rizikové skupiny a dále u těch dětí z nerizikové skupiny, které mají negativní nález po opakovaném vyšetření metodou OAE.

Pro vyšetření sluchu není požadován souhlas rodičů, toto vyšetření se dělá automaticky všem dětem. Rodiče jsou vždy informováni, že se jejich dítěti vyšetřuje sluch, a výsledek se vždy dozví. Vyšetření OAE se dělá ideálně až ve 3. – 4. dnu života dítěte, protože se tím snižuje riziko, že by děti ještě mohly mít v uších plodovou vodu a vyšetření by tak nedávalo pravdivou informaci o stavu sluchu.

Vyšetření sluchu novorozenců probíhají v tomto pořadí:

 • 3. – 4. den života dítěte dochází k prvnímu vyšetření OAE
 • pokud je první měření negativní – je druhý den provedeno další vyšetření OAE (nedoporučuje se testovat týž den jako první vyšetření)
 • pokud je vyšetření znovu negativní, jsou děti testovány metodou AABR (toto vyšetření se provádí v ÚPMD buď ještě během pobytu v porodnici, nebo se k tomuto vyšetření dítě objedná po propuštění)
 • pokud je vyšetření znovu negativní, jsou děti testovány metodou SSEP v Fakultní nemocnici v Praze Motole (ty děti, které mají negativní nález jen na jednom uchu, jdou na vyšetření po 6. měsíci věku; ty, které mají nález na obou uších, podstupují toto vyšetření ve 3. – 4. měsíci věku)

Výsledky screeningového vyšetření sluchu:

období: leden – září 2008

– narozeno celkem 3 539 dětí – vyšetřeno bylo 3 400 dětí (tzn. 97% dětí)

– patologický screening byl nalezen u 159 dětí (tzn. u 4,7%) – jedná se o negativní výsledek po prvním měření OAE, a to buď na jednom nebo na obou uších

Jaké vybavení a náklady jsou třeba pro zavedení screeningu sluchu do porodnice? Je třeba zakoupit přístroj na měření OAE, příp. přístroje na jiné typy měření (v případě přístroje na měření OAE jde asi o 100 – 120 tisíc korun – samotný provoz přístroje pak není nákladný), dále jsou třeba náhradní díly do tohoto přístroje a také náklady na personál, který bude měření provádět. Jak jsou v současní době financovány potřebné výdaje na screeningové vyšetření sluchu v ÚPMD? Náklady jsou čerpány z grantů Ministerstva zdravotnictví ČR, které mají trvání jeden kalendářní rok a musí se každý rok podávat znovu.

Fakultní nemocnice v Ostravě

Dalším přednášejícím byla MUDr. Eva Mrázková, PhD., která přijela na seminář z Fakultní nemocnice v Ostravě. Screeningové vyšetření sluchu otoakustickými emisemi se zatím provádí pouze u rizikových novorozenců z jednotky intenzivní péče (JIP). OAE se dělají před propuštěním z porodnice a snahou je vyšetřit všechny děti. Tato snaha ale není vždy úspěšná, protože maminky s dětmi odcházejí již 3. – 5. den domů, a vyšetření se tak někdy nestihne.

Doktorka Mrázková uvedla, že v Moravskoslezském kraji existuje 10 porodnic (Ostrava: Fakultní nemocnice, Městská nemocnice; Ostrava-Vítkovice; Frýdek-Místek, Havířov, Třinec, Karviná, Opava; Krnov; Nový Jičín). Screeningové vyšetření sluchu se však v tomto kraji provádí zatím pouze ve dvou nemocnicích: Od roku 2000 se ve Fakultní nemocnici v Ostravě prováděl screening sluchu u rizikových novorozenců a od letošního roku se provádí screening u všech novorozenců. V porodnici v Třinci se provádí screening sluchu u všech novorozenců narozených v tomto zařízení od roku 2007.

Vyšetření sluchu novorozenců probíhají v tomto pořadí:

 • otoakustickými emisemi (OAE):
  • před propuštěním z porodnice
  • při nevýbavnosti znovu v 1. měsíci věku dítěte
  • při nevýbavnosti znovu ve 3 měsících věku dítěte
 • tympanometrie (metoda, která hodnotí funkci středního ucha) a BERA:
  • při nevýbavnosti pak znovu 3 – 6 měsících věku dítěte

Výsledky screeningového vyšetření sluchu:

(Výsledky jsou prezentovány za Ústav ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií Ostravské Univerzity)

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců na JIP (v Moravskoslezském kraji to bylo v roce 2007 celkem 689 dětí – výsledky se týkají konečného počtu kompletně vyšetřených dětí – 3.-6. měsíc po propuštění z porodnice – pozn.red.)

 • 554 dětí má výbavné otoakustické emise (80,4 %)
 • 81 dětí nebylo vyšetřeno (rodiče opustili porodnici před vyšetřením; nedostavili se na následné vyšetření, aj.)
 • u 19 dětí byla diagnostikována sluchová vada:
  • 6 dětí má diagnostikovánu lehkou nedoslýchavost (0,9%)
  • 6 dětí má středně těžkou nedoslýchavost (0,9 %)
  • 2 děti mají těžkou nedoslýchavost (0,3 %)
  • u 5 dětí byla diagnostikována hluchota (0,7 %)

Krajská nemocnice Pardubice

Z Pardubic z místní Krajské nemocnice Pardubice přijel na seminář přednášet MUDr. Jaroslav Praisler. V místní nemocnici provádí celoplošný screening sluchu novorozenců už více než rok. Přístroje pro měření OAE byly do nemocnice zakoupeny za podpory nadací. Účastníky semináře seznámil pan doktor, stejně jako před ním jeho kolegové, s praxí screeningového vyšetření sluchu v nemocnici, ve které působí.

Vyšetření sluchu novorozenců probíhají v tomto pořadí:

 • OAE vyšetření se provádí 2. den po porodu – provádí ho dětská sestra
 • pokud je negativní, OAE vyšetření se opakuje další den – vyšetření provádí ORL sestra
 • pokud je u dítěte opět negativní screening, rodiče dostanou kartičku se všemi informacemi, které o dané situaci potřebují – a s údaji, kdy a kam se mají dostavit na další vyšetření
 • 6. týden věku dítěte – rodiče s dítětem se dostaví na ORL – opět probíhá vyšetření OAE
 • pokud jsou výsledky negativní, probíhá na ORL ve 3. měsíci věku dítěte vyšetření BERA s premedikací
 • pokud jsou výsledky opět negativní, probíhá u dítěte ve 4. – 6. měsíci vyšetření SSEP v Praze

Výsledky screeningového vyšetření sluchu:

srpen 07 – červenec 08

 • celkem 1.738 vyšetřených dětí (98% všech narozených dětí)
 • 191 dětí – při prvních dvou vyšetřeních OAE – negativní výsledek
 • 23 dětí (z původních 191 dětí) – negativní výsledek při třetím vyšetření OAE
 • 6 dětí s oboustrannou vadou sluchu po následných vyšetřeních BERA a SSEP + 12 dětí s jednostrannou vadou sluchu
 • tzn. 6 poruch sluchu (z původních 1.738 vyšetřených dětí) – těžkých a trvalých (jedno dítě má kochleární implantát a pět ostatních sluchadlo), tj. 0,35%

Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČR

Zajímalo nás, jakým způsobem by bylo možné v ČR zavést celoplošný screening sluchu. Co je k tomu všechno potřeba? O tom přišla na seminář referoval MUDr. Vlasta Vrchotová z Ministerstva zdravotnictví ČR. Vysvětlila posluchačům semináře, jaký proces předchází tomu, aby bylo jakékoliv celoplošné (screeningové) vyšetření na území ČR zavedeno. Uvedla, že tato seznam takových vyšetření musí být zanesen do vyhlášky č. 56/1997 Sb., v níž je určené, která preventivní a screeningová vyšetření lékař dělá a pro koho, a v jakém rozsahu a co je náplní takového vyšetření. Tato vyšetření jsou plně hrazena ze zdravotního pojištění. Kdykoliv chce odborná společnost seznam těchto vyšetření rozšířit a vyhlášku tak změnit, je možné se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví – Ministerstvo pak reaguje na výzvy těchto odborných společností a začne proces hodnocení a schvalování nového návrhu.

V našem případě, tedy v případě zavedení celoplošného screeningového vyšetření sluchu, by se tedy měla na Ministerstvo zdravotnictví obrátit ORL odborná společnost, protože jedině ta může dát popud na zařazení celoplošného screeningu sluchu do zmíněné vyhlášky. Co je k tomu potřeba? Daná odborná společnost pak musí dodat Ministerstvu materiály, v nichž je vysvětleno, co je náplní vyšetření a jaké důvody existují pro zavedení tohoto vyšetření v dané zemi. Materiály by měly obsahovat doklad, že vyšetření funguje v zahraničí a s jakými výsledky, a pokud je to možné, je třeba v materiálech uvést i výsledky pilotních projektů v konkrétní zemi, pro níž se zavedení screeningové vyšetření žádá. Dále by měly materiály obsahovat informace o tom, jak by bylo zavedení screeningového vyšetření organizováno v rámci celé ČR a společně s tím, jak by fungovala následná, navazující péče o děti a jejich rodiny. Podklady musí samozřejmě obsahovat i odhad finančního krytí zavedení takového vyšetření. Hodně jednoduše řečeno, při následném hodnocení těchto materiálů hraje jednu z nejdůležitějších rolí fakt, zda materiály prokazují, zda výhody zavedení daného vyšetření převyšují jeho nevýhody. Při tvorbě podkladů může ORL odborná společnost spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi a dalšími odborníky v dané oblasti.

Materiály, které odborná společnost odevzdá Ministerstvu zdravotnictví, posuzují různí odborníci, zástupci zdravotních pojišťoven, a další. Pokud vše probíhá bez problémů a překážek a i podklady jsou v pořádku a obsahují všechny potřebné informace, trvá schvalovací proces maximálně jeden rok.

V jakém stádiu jsou snahy o zavedení celoplošného screeningu sluchu v ČR? Doktorka Vrchotová uvedla, že příslušný odbor na Ministerstvu kontaktoval zástupce z odborné ORL společnosti a informoval o tom, co obnáší celý proces a jaké podklady jsou potřeba. Daný odbor však zatím neobdržel podrobné podklady, které jsou pro zahájení procesu schvalování potřeba. Doktorka Vrchotová však zdůraznila, že připravit podrobné podklady je velice složitý a dlouhodobý proces. Dodala také, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zavedení celoplošného screeningu sluchu podporuje. Začne se snad konečně blýskat na lepší časy…?

Foto: Dominika Doleželová

autor: Jitka Motejzíková

 Odkazy na související články:

 

Poděkování

Vážení a milí ,

chceme Vám poděkovat jménem o. s. Ephata za vaši pomoc a podporu. Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci těm, kteří to potřebují.

Velice si vážíme pochopení  a jsme si vědomi toho, že patříte nejen mezi významné lidi, ale také lidi s dobrým a upřímným srdcem.

Věříme, že v naší spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech.

Ještě jednou děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2014.

Srdečně zdraví celý tým o.s.  EPHATY

Šťastné a veselé

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 13.-17. října 2013 se konal psychorehabilitační pobyt, který  pro rodiče s dětmi s vadou sluchu každoročně organizuje občanské sdružení EPHATA.

 

Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. Letos jsme měli hojnou účast 18 dětí, 20. rodičů,7. asistentek/tů a pár dobrovolníků :-). Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z grantu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut nebo snížen účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče, neurologická  a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnozy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

 

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinická logopeda, speciální pedagožka SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynul z ní i otevřený dopis.

Ivana   Huková

Reakce rodičů na psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt

Vážené o.s. Ephato,

ve dnech 13.-17. říjen 2013 jsme se zůčastnili psychorehabilitačního a sociálně aktivizačního pobytu v Praze se svými dětmi, které jsou sluchově postižené. Chtěli bychom Vám moc poděkovat. Získali jsme zde spoustu teoretických poznatků, zkušeností, dobrých rad do života, užitečných informací a kontaktů na další odborné pracovníky a pracoviště z oborů foniatrie, psychologie, sociologie atd. Tento pobyt byl pro nás obrovským přínosem. Velmi nám pomohlo vidět a slyšet, že nejsme jediný na světě, že je nás víc a že podobná problematika je všude, at na velkém městě a nebo na vesnici. Diskutovali jsme o našich zážitcích, jak s odborníky, tak mezi sebou. Nejvíc nás zaujaly přednášky z oboru foniatrie, genetiky, logopedie a integrace našich ratolestí do „normálních škol a školek“.

Narazili jsme také na společnou problematiku a otázky, které  nám při pobytu byly zodpovězeny a hlavně vysvětleny :

1. Nedostatečná informovanost

Informace jsou mnohdy špatně podané a nebo nedostačující. Pediatři ani neví v kolika letech a jak provést sluchovou zkoušku u dítěte. Informace jsou neúplné a mnohdy volí špatný postup, jak dál. Málo který pediatr pošle dítě včas na logopedii a nebo do SPC. Maminky pak čerpají info z internetu a panikaří a bojí se, co bude dál.

2. Problémy s přidělováním příspěvků a nepochopení na sociálních úřadech

V každém kraji se posuzují příspěvky trochu jinak…jiný kraj, jiný mrav a také lékař. Problémové jsou zejména správné zařazení a přidělování průkazek ZTP/P, příspěvek na péči a nebo i rodičovský příspěvek a mnohdy i příspěvek na bydlení.. Často se stává, že děti se stejnou vadou nejsou posuzováni objektivně, stejně a každý dostane jiné peníze, než mu náleží. Mnohdy i žádné !

3. Pozdě odhalené sluchové vady u dětí

Bohužel ne u každého dítěte se po narození dělá zkouška sluchu, všechny nemocnice přístroj na měření sluchu nemají. Lékaři pak říkají, že dítě je jen nepozorné a ujišťují nás, že se nic neděje.U chlapců se to omlouvá tím, že jsou pomalejší a že se nám to zdá. Když už se dostanete na ORL vyš., tak se prodlužuje stanovení diagnozy tím, že ne všechna pracoviště jsou dobře vybavená a mnohdy ještě trvá než nás namíří dále do vyšších odborných pracovišť. Pak když se určí správná diagnoza a pomůže se dítěti s nošením sluchadel a nebo zavedením kochleárního implantátu, jde vše rychle. Dítě se adaptuje a vrací se poměrně rychle do běžného života.Všem by se nám zamlouval screening u novorozenců po celé České republice. Proč by nemohl být standardním vyšetřením po narození? Jsou i méně vyspělé země a mají to.Také bychom byli raději, kdyby lékaři věřili více nám matkám a otcům a dali na naši intuici, známe své děti přece nejlépe !

Ikdyž život se sluchově postiženým dítětem není vůbec snadný, je hlavně na nás rodičích jim dopřát tu nejlepší péči. Pomoci  jim se realizovat, rozvíjet a připravit je na život jako takový. Byli bychom rádi, kdyby se nám více vycházelo vstříc a instituce, které jme zmínili již dříve, byly ohleduplnější a aby se vše stále zlepšovalo a šlo kupředu. Nechceme to přeci pro sebe, ale pro své děti, budoucí generace.

Závěrem bychom chtěli moc a moc poděkovat p. Ivaně Hukové , která celý tento pobyt zorganizovala a sehnala nelehkým způsobem sponzorské dary a odborné kapacity. Dále p. Anežce Červenákové, zakladatelce Ephaty o.s. Je až obdivhodné, co tato dáma ve svém požehnaném věku zvládá. Je energetická a nebojí se jít si za svým cílem. Je pro nás příkladnou ukázkou, že když se chce, všechno jde !

Ještě jednou děkuje kolektiv tatínků a maminek

VÝVOJ A EDUKACE ŘEČI U SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE

Picture1Eva Škodová
Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Subkatedra foniatrie, audiologie a
klinické logopedie , IPVZ Praha

VÝVOJ  ŘEČI

Vývoj řeči nelze oddělit od vývoje ostatních schopností člověka.

Není proto možné rozvíjet dětskou řeč na úrovni, která by měla odpovídat věku, pokud celkový vývoj všech schopností a dovedností dítěte neprobíhá tak, jak bychom si představovali a přáli.

Morávek,M.:     Lidská řeč. Orbis  Praha 1969

VÝVOJ  ŘEČI u dětí s vadou sluchu

Vývojové i získané poškození sluchu s následnou omezenou schopností nebo neschopností komunikace mluvenou řečí je vždy závažným postižením vývoje celé osobnosti.

Faktory, ovlivňující vývoj řeči:

 • Včasná diagnostika sluchové vady
 • Typ a stupeň sluchové vady nebo poruchy
 • Včasné přidělení vhodného sluchadla (implantace)
 • Úroveň intelektu
 • Stupeň vývoje

–              hrubé i jemné motoriky

–              zrakové percepce

–              sluchové percepce

 • Rodinné ( výchovné ) prostředí
 • Další možné kombinace a komplikace
  (mentální retardace, vada zraku, anomálie mluvidel, tělesné postižení, epilepsie, psychické poruchy apod.)
 • Křik je prvním komunikačním projevem dítěte po příchodu na svět.
 • Křik později nabývá signálního významu.

VÝVOJ  ŘEČI předřečové období – křik

Křičí všechny děti

( i děti s vrozenou vadou sluchu )

Rozezná-li matka křik z hladu od křiku z bolesti a zachází-li s dítětem podle toho, pomáhá mu tím jeho křik rozlišovat.

Tím se tento nejprimitivnější slovník každého dítěte dále obohacuje a zpřesňuje.

U dětí s těžšími poruchami sluchu a hlubokou mentální retardací zůstává křik často jedinou formou komunikace.

Vývoj artikulace – křik

První hlasové projevy

Křik ( reflex )

Z hlediska fonetického je zbytečné zvuky prvního křiku blíže určovat, protože vznikají bez aktivní účasti mluvidel.

První křik má vždy měkký hlasový začátek                         

Později  se křik diferencuje :

 • příjemné vjemy –   měkký hlasový začátek        
 • nepříjemné vjemy  –   tvrdý hlasový začátek

VÝVOJ  ŘEČI – předřečové období – broukání

Broukání

 • začíná koncem 6.týdne
 • obsahuje samohlásky a různé zvuky, související se sáním a dýcháním
 • k samohláskám později přidává další zvuky, objevují se některé souhlásky
 • Dítě začíná reflexně napodobovat zvuky, které slyší ze svých vlastních úst.
 • Upevňuje si tak spojení mezi sluchem a pohybem svých mluvidel.
 • Současně se snaží napodobit zvuky, které slyší odjinud.
 • Daří se mu to tím snáze, čím jsou zvuky bližší jeho artikulačním schopnostem.
 • Náhodně vznikající zvoučky ( prefonémy)  se podobají hláskám lidské řeči

Zvoučky ( prefonémy)  se vyskytují jako pudový projev

–              u dětí všech národů a ras

–              u dětí slyšících i neslyšících

 • počáteční broukání je hrou s mluvidly
 • dítě zároveň vnímá pohyby mluvidel pohybovým smyslem

Vytváří se primární okruh řeči  ( motoricko-kinestetický ).

VÝVOJ  ŘEČI – předřečové období – žvatlání

Žvatlání

 • Dítě začíná napodobovat zvuky z okolí.
 • Postupně začíná napodobovat své vlastní zvuky.
 • Provádí vlastně  „průpravná cvičení“  svých mluvidel pro pozdější schopnost artikulovat
 • Slyšící dítě začíná srovnávat  sluchem své zvuky se zvuky, které slyší  z okolí.

 

VÝVOJ  ŘEČI – u dětí s vadou sluchu

 • Broukání ustává přibližně v době, kdy normálně slyšící dítě  začíná vlastní zvuky kontrolovat sluchem.
 • Dítě s těžkou vadou sluchu tuto kontrolu nemá.

Na počátku  rehabilitace sluchu a edukace řeči  je u nejmenších dětí nutné začít co nejdříve využívat spontánního žvatlání a broukání – dítě se od počátku naučí používat hlas a nezůstane „ tiché“.

Vývoj artikulace – žvatlání

Žvatlání

 •  je pozvolný přechod z broukání do období napodobovacího broukání a žvatlání.
 • Dítě je upoutáváno i pohybem úst a výrazem tváře mluvícího – zapojuje zrak.
 •  „Zrak bývá pro odezírání některými autory přeceňován. Často dítě pozoruje spíše oči mluvícího, protože ho upoutává jejich lesk.“

( Ohnesorg,K.: Fonetika pro logopédy, SPN Praha 1974)

Dítě začíná vnímat zvuky, které tvoří

 • smyslem  pohybovým
 • smyslem  sluchovým
 • smyslem  zrakovým

Vytváří se sekundární  okruh řeči 

( motoricko-kinesteticko-akustický )

Rozvoj motoriky umožňuje dítěti samostatný pohyb:

 • dítě má možnost aktivně vyhledávat nejrůznější předměty i situace
 • hmatem získává  další nutné informace o předmětech  z okolí
 • aktivně cvičí i pohyb mluvidel

Rozvoj zrakového vnímání  je pro sluchově postižené dítě velmi důležitý:

 • zrak je nejdůležitějším kompenzačním smyslem
 • úroveň zrakového vnímání a zraková paměť má klíčový vliv na rozvoj schopnosti odezírat

Při edukaci řeči je třeba co nejdříve začít využívat doby, kdy se dítě přirozeně soustředí na obličej mluvícího: zvyká si  tak na odezírání přirozenou cestou.

Vývoj artikulace – Rozumění řeči a její napodobení

 • Dětské zvoučky se začínají upevňovat a přibližovat se zvukově článkovaným hláskám mluvy nejbližších osob.
 • Dítě si nebrouká jen pro sebe, ale  již začíná reagovat na podněty z okolí,  a tyto podněty napodobovat.
 • Jeví radost, když na jeho projevy okolí svou řečí reaguje.
 • Zvyká si navazovat s okolím kontakt řečí.
 • Začíná řeči rozumět.

VÝVOJ  ŘEČI – předřečové období – rozumění

Rozumění

Dítě rozumí velkému množství slov dříve, než samo začne mluvit.

 • reaguje pohybem, smíchem nebo projevy nevole
 • snaží se napodobit slyšená slova
 • jeví výraznou radost, když na jeho zvuky okolí                reaguje

Dítě s těžkou sluchovou vadou většině izolovaných slov bez konkrétního názoru  většinou nerozumí.

Rozumění řeči a její napodobení

Melodie řeči

 • Reakce dítěte ještě není vyvolávána obsahem slov.
 • Jde o reakci na melodickou modulaci mluvního projevu dospělých.
 • Významnou úlohu pro porozumění  má i gestikulace a mimika mluvící osoby

Melodie řeči je prvním funkčním prvkem v mluvních projevech dětí:

 • slyšící dítě ji vnímá nejdříve
 • může ji nejsnáze napodobit
 • melodie řeči sdělovací charakter

Pokusy bylo opakovaně zjištěno, že reakce slyšícího dítěte byla stejná na věty obsahující různá slova, pokud rytmus a melodie věty byly totožné.

VÝVOJ  ŘEČI – předřečové období – pasivní slovník

Neverbálním chováním dává dítě najevo , že mluvené řeči rozumí, i když samo ještě nemluví.

 • začíná neverbálně komunikovat
 • vytváří si pasivní slovní zásobu

Neverbální signály jsou  vrozené, instinktivní a vývojově starší než mluvená řeč.

Během života se mění: v mládí jsou pohyby svižnější a výraz tváře živější. Postupné stírání neverbálních projevů patří k příznakům stárnutí.

VÝVOJ  ŘEČI – u dětí s vadou sluchu

Neverbální chování a komunikace

 • Pro děti s těžší vadou sluchu je neverbální komunikace často jedinou formou komunikace v raném věku.
 • Malé slyšící dítě instinktivně odhadne postoje mluvícího člověka k tomu, co říká, i ke komu hovoří.
 • Dítě s těžkou vadou sluchu nedovede

–                     rozeznat ani napodobit melodii řeči

–                     rozeznat ani napodobit emoce v hlasovém projevu

–                     jeho melodie řeči nemá sdělovací charakter

               

Zkreslené modulační faktory negativně ovlivňují srozumitelnost řeči  v pozdějším věku i přesto, že dítě vyslovuje většinu hlásek správně a jeho řeč je gramaticky správná.

Neverbální komunikace

Neslyšící lidé nevnímají zvuky:

 • soustředí se na to, co je viditelné
 • schopnost porozumět řeči těla si spontánně rozvíjejí
 • jsou od raného věku přizpůsobováni kultuře slyšících lidí
 • rozumí neverbálním projevům slyšících lidí, nedovedou již ale rozpoznat rozpor mezi obsahem mluveného slova  a neverbálním chováním

Slyšící lidé vnímají zvuky i to, co je viditelné

 • schopnost porozumět řeči těla spontánně klesá po 3. roce věku
 • s rozvojem  mluvené řeči dítě věnuje větší pozornost obsahu slov
 • postupně dítě dovede rozpoznat rozpor mezi obsahem mluveného slova  a neverbálním chováním
  • Vlastní řečová produkce se vytváří ze základních zvukových projevů ( smích, pláč ).
  • První slova jsou tvořena opakováním stejných slabik.
  • Opakování má pro další rozvoj řeči klíčový význam

–                     dítě opakuje co slyší i co vidí

–                     zpočátku rozliší nejvýše dvě slabiky, na která delší slova zkracuje

Opakování

dítě s vadou sluchu také opakuje co slyší i co vidí:

 • Při nácviku porozumění i opakování (pojmenování)  je nutné předkládat vždy konkrétní předmět nebo obrázek, doprovázený příslušným slovem- příp.krátkou větou.
 • Dítě musí mít možnost současně odezírat.
 • Zpočátku volíme
  • jednoslabičná slova s dobře viditelnými souhláskami
  • dvouslabičná slova  s rozdílnými samohláskami v            otevřených slabikách.
  • dítě s lehkým stupněm vady napodobí vzor lépe
  • dítě s těžším stupněm vady mírně stagnuje již na tomto stupni vývoje řeči
  • Děti s těžšími poruchami sluchu v kombinaci s mentální retardací stagnují déle (nejhůře postižení zůstávají na tomto stupni vývoje řeči )

VÝVOJ  ŘEČI – aktivní slovník – opakování

1 – 2 roky :   dítě postupně opakuje

 •  jednoduché zvuky
 •  jednotlivé slabiky
 •   jednotlivá slova

2 – 3 roky: –        slovní spojení, celé věty

 • Ani zdravé dítě v počátcích rozvoje řeči není schopno opakovat dlouhé nebo artikulačně náročné slovo.

Děti s těžšími poruchami sluchu nejsou schopny opakovat artikulačně náročná slova nebo věty ani ve vyšším věku.

VÝVOJ  ŘEČI – motorika ( 1 – 2 roky )

 • mezi prvním a druhým rokem života dítěte nastává prudký rozvoj pohybových schopností.
 • samostatný pohyb umožňuje dítěti prohlížet předměty ze všech stran a aktivně vyhledávat nejrůznější podněty.
 • Schopnost samostatně chodit a zručněji manipulovat s hračkami má výrazný vliv na rozvoj rozumových schopností.

Děti se sluchovými vadami nemají vývoj pohybových schopností výrazně omezen.

VÝVOJ  ŘEČI – aktivní slovník  ( 2 – 3 roky )

Zdravé dítě

–              vytváří se obsahová stránka řeči

                –              slovní zásoba dále narůstá ( slovní druhy )

                –              verbální paměť

–              tvoří jednoduché věty, tj.delší pohybové sekvence.

–              nedovede ještě tvořit přesné pohybové vzorce

–              hlásky, které neumí vyslovit, nahrazuje

VÝVOJ  ŘEČI – u dětí s vadou sluchu

Obsahová stránka řeči se vytváří obtížněji a pomaleji

 • slovní zásoba dále narůstá jen na úrovni konkrétních slov
 • dítě si začíná osvojovat  slovní druhy
 • začíná se vytvářet verbální paměť

Dítě s lehčí sluchovou  vadou začíná tvořit jednoduché věty:

 • nedovede ještě tvořit přesné pohybové vzorce
 • hlásky, které neumí vyslovit, nahrazuje
 • přetrvávají dysgramatismy zejm. ve tvarosloví

 

VÝVOJ  ŘEČI –  u dětí s vadou sluchu – aktivní slovník ( 6 let )

nedoslýchavost

–                     lehké opoždění vývoje řeči

–                     modulační faktory řeči jsou narušeny lehce

–                     obsahová stránka řeči je přiměřená věku

–                     artikulace s přetrvávající poruchou výslovnosti sykavek

 • Lehká nediagnostikovaná  nedoslýchavost  je často zaměňována  za dyslalii ( zvl. není-li vývoj řeči výrazně opožděn).
 • Pozná se  i podle déle trvající a obtížné úpravy  sykavek.
 • V těchto případech je vždy nutné  audiologické vyšetření.

VÝVOJ  ŘEČI – u dětí s vadou sluchu – aktivní slovník  ( 4 – 5 let )

dítě s těžší sluchovou vadou:

 • rozvoj obsahové stránky řeči závisí na úrovni intelektu
 • v těžších případech přetrvává výrazné opoždění vývoje řeči
 • rozvíjí se chápání významů slov
 • tvoří se základní gramatická struktura řeči
 • plně využívá odezírání a hmatovou kontrolu při úpravě artikulace
  • začíná komunikovat v krátkých větách s dysgramatismy

VÝVOJ  ŘEČIu dětí s vadou sluchu – aktivní slovník ( 6 let )

–              rozvíjí se formální stránka řečiartikulace

–              vývoj fonematického slyšení je opožděn

 • porucha všech modulačních faktorů řeči

–              řeč je nápadná, špatně srozumitelná

                –              vada musí být korigována sluchadly

                –              plný rozvoj komunikačních schopností závisí na               intelektu dítěte

V nejtěžších případech je vývoj řeči vždy omezen.

těžká sluchová vada

 • vždy opožděný vývoj řeči          
 • porucha všech modulačních faktorů řeči
 • řeč je nápadná, špatně srozumitelná
 • vada musí být korigována sluchadly
 • rozvoj komunikačních schopností závisí na intelektu dítěte

Včasné rozpoznání vady a přidělení sluchadel odpovídající kvality má klíčový význampro rozvoj intelektu a tím i řeči.

Podmínky k rozvoji komunikace – u dětí s vadou sluchu

 • Začít co nejdříve – využít spontánního žvatlání a broukání
 • Využívat a procvičovat zbytky sluchu, procvičovat při hrách hmat
 • Využít období s přirozeným soustředěním dítěte na obličej mluvčího pro přirozený nácvik odezírání
 • Na každý pokus o komunikaci vždy reagovat

                ( řečí, úsměvem, pohybem, dotykem )

 • Pomocná gesta doprovázet řečí

( Nemělo by dojít k tomu, že dítěti „porozumíme“ a vyjdeme vstříc, aniž by se samo o komunikaci pokusilo ! )

 • Využívat neverbální komunikaci – „řeč těla“.

Každý  pohyb těla,postoj, přirozená gesta, výraz obličeje napomáhá porozumění a má tak pro komunikaci značný význam.

Literatura

 • Holmanová,J.:                  Raná péče o dítě se sluchovým                                                                               postižením. Septima Praha 2002
 • Janotová, N.:                    Reedukace sluchu sluchově                                                                      postižených dětí v předškolním věku.

Septima Praha 1996

 • Morávek,M.:                    Lidská řeč. Orbis  Praha 1969
 • Ohnesorg,K.:                    Fonetika pro logopedy. Skriptum SPN Praha 1974
 • Strnadová, V.:                  Hádej, co říkám. MZ ČR 1998
 • Škodová,E., Jedlička,I. a kol.: Klinická logopedie. Portál 2003
 • Říčan,P.,Krejčířová,D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada Publishing                                       Praha 1997
 • Vymlátilová,E.: Problematika sluchových vad z hlediska                                                              klinické psychologie. In: Škodová,E.,Jedlička,I. a                                               kol.: Klinická logopedie, Portál 2003

Další informace naleznete také na www stránkách www.klinickalogopedie.cz

Využití nových audiovizuálních pomůcek v rozvoji komunikačních schopností handicapovaných dětí.

Picture1Eva  Škodová
Foniatrická klinika VFN
a 1.LF UK Praha

Technické a audiovizuální pomůcky , jsou-li správě používány, jsou v rozvoji komunikačních schopností důležitým  pomocníkem terapeutů, rodičů i učitelů. Pro těžce postižené děti jsou  často i prostředníkem k získání základních  komunikačních dovedností.

V poslední době jsou na našem trhu dostupné tablety. Reedukaci a rehabilitaci  vrozených i získaných poruch komunikace pak výrazně mění iPad. Díky jeho vestavěným funkcím mohou jeho  vlastnosti využívat  děti i dospělí se zrakovým, sluchovým, tělesným i motorickým postižením.

Velkou výhodou oproti počítači nebo notebooku jsou rozměry tabletu ( je o málo větší než běžný sešit).  Je lehký a snadno přenosný. Lze ho umístit i na vozík nebo na přenosný stoleček, aby i pacient s pohybovými obtížemi  mohl snadno ovládat dotykovou obrazovku.

Největší  změny přináší tato audiovizuální pomůcka do speciálního školství, kde jsou již pro účely vzdělávání vyvinuty speciální vzdělávací aplikace. Tablet má pomocí wi-fi  nebo speciální karty přístup k internetu – větší děti si tak mohou snadno obstarat doplňující informace a do tabletu si je uložit. Poznámky si mohou  zapisovat přímo do aplikace k tomu určené.  Pomocí obrázkových komunikačních tabulek nebo dotykové klávesnice mohou přímo komunikovat s okolím  i děti, kterým mluvená řeč dělá větší potíže ( balbuties, dysartrie atp.).

Tablet má vestavěný fotoaparát a kameru –lze si tedy pořídit jakoukoli fotografii nebo videozáznam vlastního výkonu. Je-li tablet připojen on-line k internetu, lze si  pustit televizi, rozhlas , přečíst denní tisk  a komunikovat pomocí e-mailu z jakéhokoli místa, což velmi ocení zejm. imobilní pacienti ( nebo osoby nemocí upoutané na lůžko).

                V rozvoji komunikačních schopností handicapovaných dětí začíná být iPad velmi významnou terapeutickou i motivační pomůckou. Proto tuto pomůcku začíná v praxi využívat stále více klinických logopedů. Velká část aplikací má předehraný obsah v podobě obrázků mnoha předmětů i situací,  se kterými se dítě potkává při všech svých denních činnostech.  Práce s iPad vyžaduje zapojení všech smyslů ( sluch, zrak, hmat i koordinace pohybu rukou). Velká část aplikací umí mluvit i komunikovat s dítětem. Bezprostřední nahrávka a její okamžitá reprodukce výrazně pomáhá zlepšovat sebekontrolu mluveného projevu.

Formou nejrůznějších interaktivních a didaktických her tak děti nejen lépe a rychleji vstřebávají nové poznatky, ale jsou i podstatně více motivovány. Logopedická terapie je  baví, těší se na ni a doma pak cvičí potřebné dovednosti rády a dobrovolně ( pokud iPad mají). Zvláště rodiče dětí s těžším postižením komunikace velmi oceňují velké množství  zábavného a současně užitečného materiálu ke cvičení. Díky této možnosti jsou domácí cvičení pro dítě  i zábavou pro ně, a nestávají se jen  další nutnou povinností.

Jednotlivé aplikace slouží k rozvoji rozumových schopností i komunikačních dovedností dítěte v předškolním i školním věku, lze je použít i pro dospělé poruchou fatických funkcí. 

Možnost  porozumět   a dorozumět se se svým okolím , vyjádřit  svá přání i pocity patří k základním lidským potřebám.

Některým dětem i dospělým lidem  ale tuto potřebu i schopnost komunikovat odepřela příroda , nemoc či nešťastná náhoda.

V důsledku technického pokroku se dnes i pro ně  nacházejí  stále dokonalejší  kompenzace jejich komunikačních potíží.

Audiovizuální pomůcky

 • Technické a audiovizuální pomůcky jsou v rozvoji komunikačních schopností  zdravého dítěte dobrou  motivací, pokud jsou správně používány.
 • Nikdy by se ale neměly stát náhradou komunikace.
 • Pro  handicapované děti jsou pak významným prostředníkem i zdrojem k získání  základních komunikačních dovedností , bez nichž by dítě mělo výrazně ztíženo vzdělávání.
 • V nejtěžších případech  pak mohou sloužit jako komunikátor.

Pro  děti, adolescenty i dospělé, kterým se v důsledku nejrůznějších onemocnění  nebo úrazů již rozvinutá  řeč  zhoršila nebo ztratila,  jsou pak technické pomůcky mnohdy jediným komunikačním kontaktem s okolím.

Tyto osoby dosud  pro komunikaci  využívaly různé podoby papírových komunikačních tabulek, náhradní komunikační systémy, PC programy nebo pomůcky s hlasovým výstupem.

Každá z uvedených možností alternativní a augmentativní komunikace má své výhody  i nevýhody.

Audiovizuální pomůcky – Tablety

Rychlý technický pokrok  v  letech 2010 – 2011, kdy Apple uvedl na trh  iPad,  znamenal   ve světě převrat asistenční komunikace.

 • Je  snadno  použitelný  pro  děti i  dospělé
 • s tělesným  postižením
 • se smyslovým postižením,
 • poruchou  autistického spektra 
 • s různým stupněm  mentální retardace

iPAD – výhody

 • malé rozměry  ( je o málo větší než běžný školní sešit )
 • lehký, snadno přenosný
 • lze  ho i fixovat na vozík nebo přenosný stoleček, aby i pacient s pohybovými obtížemi mohl  snadno ovládat dotykovou obrazovku.
 • Pomocí obrázkových komunikačních tabulek  nebo dotykové klávesnice mohou přímo komunikovat s okolím i osoby, jejichž mluvená řeč je nesrozumitelná, nebo ti, kterým mluvená řeč činí velké potíže.

Vestavěný fotoaparát a videokamera se zvukem

 •  možnost  pořídit si fotografii nebo videozáznam   v   jakékoli fázi vlastního výkonu a uchovat ho např.  pro pozdější hodnocení efektu terapie

Přístup k internetu  pomocí wi-fi nebo speciální karty 3 G

 •   lze si  snadno obstarat potřebné informace a do tabletu si   je uložit
 •   lze přijímat i odesílat elektronickou poštu
Je-li  iPad připojen  on-line k internetu, lze
 • sledovat  televizi
 • poslouchat rozhlas
 • přečíst denní tisk
 • komunikovat pomocí e-mailu z kteréhokoli místa
 • odesílat e-mailem fotografie a krátká videa,   pořízená   tabletem

Tyto funkce jistě  nejvíce  ocení  osoby s omezenou hybností i osoby dlouhodobě  upoutané na lůžko.

iPAD – nevýhody

 • Pořizovací cena je pro většinu handicapovaných stále vysoká.
 •  V   ČR zatím chybí větší informovanost o možnostech využití této novinky jak mezi osobami s handicapem a rodiči  postižených dětí, tak mezi odborníky.
 • iPad je zatím  považován  spíše za drahou módní hračku než za velmi užitečného pomocníka.
 • Chybí více aplikací přeložených do češtiny nebo pro ni upravených.
 • Předmětem jednání je i možnost získat na tuto pomůcku finanční příspěvek jako na pomůcku kompenzační.

Iniciativa i-Sen

Otevřená komunita rodičů, pedagogů a terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů,  sdílejících informace o využití iPad, iPod Touch a iPhone v rozvoji komunikace dětí se speciálními potřebami.
Na svých webových stránkách prezentuje
 • základní informace o dostupných aplikacích a   možnosti jejich získávání
 •  základy techniky práce s iPADem
 • nabídku kurzů pro práci s iPADem

Iniciativa iSen – cíle:

 • překládat novinky do češtiny
 • aplikovat zahraniční zkušenosti do českého speciálního   vzdělávání
 • vybírat, zkoušet a recenzovat vhodné aplikace
 • vytvořit systém poradenské služby k této problematice
 • ukázat možnosti využití pro komunikaci
 • ukázat možnost využití pro terapii poruch komunikace u   osob, které mají ztíženou komunikaci s okolím.

Více o iniciativě i-Sen naleznete na www adrese www.i-sen.cz

iPAD – využití pro terapii poruch komunikace

 • iPad je  dobře využitelný  pro terapii dětí i dospělých
 • Vyžaduje zapojení všech smyslů ( sluch, zrak, hmat i koordinaci pohybu rukou).
 • Velká část aplikací má předehraný obsah v podobě obrázků a situací, se kterými se dítě i dospělý denně setkává.
 • Jednotlivé aplikace umí komunikovat – iPad je interaktivní.
 • Možnost bezprostředního zvukového záznamu a jeho okamžitá reprodukce výrazně pomáhají zlepšovat sebekontrolu mluveného projevu.
 • iPAD je vynikající motivační a kompenzační pomůcka, doplňující klasickou  logopedickou péči (zejm.dlouhodobou).

iPAD – využití pro terapii poruch komunikace

Picture13 Picture12 Picture11 Picture10 Picture9 Picture8 Picture7 Picture6 Picture5 Picture4 Picture3 Picture2

 • Jednotlivé aplikace slouží  k rozvoji rozumových schopností i komunikačních dovedností dítěte  v předškolním i školním věku.
 • Ve starším školním věku a adolescenci je motivační pomůckou  zejm. při dokončování úpravy artikulace, pro kterou dítě nebylo motivováno dříve.
 • V dospělosti  lze mnoho aplikací využít i k rehabilitaci poškozených fatických funkcí, ke zlepšení mluveného i písemného projevu těžce sluchově postižených atp.