O nás

P1040870Cílem a posláním sdružení je podporovat sluchově postižené, jejich rodiny, přátele a zájemce o tuto problematiku a věnovat se zdravotním, sociálním, výchovně-vzdělávacím, psychologicko-společenským problémům, se kterými je „neviditelná sluchová vada“ vždy spojena.

Společnost více vnímá přes media neslyšící, kterých je v ČR  6 až 7000. Sluchově postižených ale žije v ČR desetinásobek, tj. až 70 000  a jde o lidi všech věkových kategorií. Problémem je, že diagnostika a následné lékařské a odborné vyšetření, poskytnutí kompenzačních pomůcek a logopedická práce se sluchově postiženými jsou často poskytovány se zpožděním.

Proto EPHATA, z.s. přivítalo schválení „Národního plánu pro vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014“, který byl zpracován Vládním výborem pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR.V čl. 25 Úmluvy – zdraví má ministerstvo zdravotnictví  uloženo vytvořit systém plošného screeningu sluchu u novorozenců. Plošným se rozumí celorepublikový screening. Termín plnění tohoto úkolu je podle výše uvedeného plánu do 31.12.2011.

Podle statistik  na každých 1000 novorozenců  jsou narozené 1 až 2 děti s poruchou sluchu. Současný způsob vyšetřování pediatrem nezaručuje stanovení včasné a správné diagnozy. Naproti tomu screening sluchu je možno jednoduchými přístroji provést již třetí, čtvrtý den po narození. Je prováděn jednoduše a zjistí se přítomnost či nepřítomnost reakce na sluchový nerv.

Naším stěžejním úkolem je připravit Psychorehabilitační a sociálně motivační pobyt pro sluchově postižené děti s jejich doprovodem (rodiče, prarodiče,vychovatelé), který se bude konat říjen 2013. Cílem tohoto pobytu je pomoc rodinám ve vztahu ke sluchově postiženému, nedoslýchavému dítěti. Projekt se zaměřuje na tuto problematiku celorepublikově.

Případné dotazy můžete posílat na email:ephata@seznam.cz.

Budeme se těšit na spolupráci se všemi, které tato problematika zdravotně postižených zajímá.

Tým lidí v Ephatě:

  • Ivana Huková, předsedkyně z.s.
  • Ing. Anežka Červenáková, sociální pedagog
  • Julie Městková, koordinátor
  • MUDr. Libor Černý, odborník – poradna
  • Ing. Eva Chmátalová, CSc., odborník – poradna
  • PaeDr. Eva Škodová, vedoucí postgraduálního vzdělávání pro obor klinické logopedie v ČR, předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR, odborník – poradna
  • Mgr. Pavel Čižinský, advokát

Kam na webu pokračovat? Zkuste třeba:

Fotogalerie      nebo   Novinky

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.