Přihláška na psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt 2015 – přihláška

Vážená maminko, vážený tatínku,

naše občanské sdružení EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi. Takové děti vyhledáváme ve školkách, školách a ve spolupráci s odborníky Foniatrické kliniky 1. LF UK

Zveme Vás na každoroční Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro rodiče a jejich sluchově postižené děti. Zakládající členové sdružení jsou pedagogové, lékaři, genetici a sociální pracovníci a zároveň se podílí na přednášení a besedách s Vámi během pobytu.

Proč ? Můžete získat další poznatky a odpovědi na Vaše otázky (odborný program v učebně přednášky, diskuze a individuální poradenství poskytované specialisty v oboru foniatrie, klinické logopedie, dětského lékařství, psychologie, genetiky, audiotechniky, sociálního práva aj.).

  • Po dobu přednášek o děti pečují v herně, na hřišti a na vycházce osobní asistentky (absolventky zdravotně – sociálních škol, asistent pedagog).
  • Setkáte se s rodiči, kteří řeší obdobné problémy, Vaše děti se setkají s vrstevníky – kamarády „se sluchadly“ … nenosím je jen já a jim to také nevadí.

Kdy ? 11.-15.10. 2015 (příjezd v neděli po 16. hod, odjezd ve čtvrtek po obědě)

Kde ? Hotel Pramen při SOŠGP, Praha 9, Za Černým Mostem 3 (mezi Černým Mostem a Hloubětínem), metro B – Rajská zahrada

Jak ? Pobyt je finančně zajištěn z grantu Úřadu vlády ČR a darů občanskému sdružení od nadací a jiných dárců. Rodiče hradí za 4-denní pobyt pro 2 osoby (1 dítě a 1 dospělý doprovod – matka, otec, babička aj.). Příspěvek 1800,- Kč, zahrnuje ubytování v hotelu, stravování, odborné přednášky, péči o dítě)

Rádi bychom, aby mohli přijet i ti, kdo jsou ve finanční tísni. V odůvodněných případech je možné požádat předem o slevu či prominutí příspěvku.

V závěru pobytu hodnotí rodiče pobyt anonymně v dotaznících – poučení a nové informace jsou vždy kladně oceňovány.

Přihlášku odešlete co nejdříve, protože počet účastníků je omezen štědrostí a finanční pomocí dárců.

Oceňujeme zvýšenou péči, kterou poskytujete svému dítěti při výchově, vzdělávání a zapojení předsedkyně o.s. EPHATA Ivana Huková nebo p. Anežka Červenáková Ing. – sociální pedagog, zakladatelka o. s. Ephata

V chaloupkách 29, 198 00 Praha 14, tel.:353 588 588 mobil: 728 674 133

Email: ephata@seznam.cz
info: www.ephata.cz

poštou: Ivana Huková, Borská 91/13, 362 63 Dalovice

Přihláška ke stažení

 

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.