Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2015

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 11.-15. října 2015 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizujeme my –  občanské sdružení EPHATA.

Prahapobyt2015213Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 15 dětí, 17 rodičů, 7 asistentek/tů a pár dobrovolníků.Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z gran…tu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

Prahapobyt2015178kopieV pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožky SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, neurolog psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se ale také vůbec nenudily. Naučily se plést náramky z gumiček. Maminkám a tatínkům nachystali dárky v podobě svícnů, strašidýlek aj.. Měly pěkné dopoledne v zoologické zahradě. Počasí nebylo úplně super, dost propršelo, ale děti se rozhodně nenudily !

Děti s asistentkami jen zářily.

 

Fotogalerie z pobytu 2015

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Ivana Huková

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.