Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 13.-17. října 2013 se konal psychorehabilitační pobyt, který  pro rodiče s dětmi s vadou sluchu každoročně organizuje občanské sdružení EPHATA.

 

Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. Letos jsme měli hojnou účast 18 dětí, 20. rodičů,7. asistentek/tů a pár dobrovolníků :-). Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z grantu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut nebo snížen účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče, neurologická  a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnozy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

 

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinická logopeda, speciální pedagožka SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynul z ní i otevřený dopis.

Ivana   Huková

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.