Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi 2016 – průběh a fotogalerie

Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi

Ve dnech 9.-14. října 2016 se konal psychorehabilitační pobyt, který pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizujeme my – spolek EPHATA.

img-20161010-wa0008Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 12 dětí, 15 rodičů, 7 asistentek/tů a pár dobrovolníků. Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata z.s., dále z finančních darů dobrovolných dárců.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožka SPC pro vady sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. I letos přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se nenudily. Maminkám a tatínkům nachystaly dárky v podobě svícnů, netopýrů aj.. Měly pěkné dopoledne v zábavném centru Brumbambule, byly se podívat v leteckém muzeu.

A letos se na ně přišel podívat i kouzelník :-).

Fotogalerie z pobytu 2016

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.