Psychorehabilitační pobyt pro rodiče se sluchově postiženými dětmi  

Ve dnech 14.-18. září 2014 se konal psychorehabilitační pobyt, který  pro rodiče s dětmi s vadou sluchu, každoročně organizuje občanské sdružení EPHATA.

ephatao.s036

Kurz je pobytový, účastní se ho děti v doprovodu rodičů a asistentek. I letos jsme měli slušnou účast 12 dětí, 16 rodičů, 6 asistentek/tů a pár dobrovolníků :-). Ubytování a stravování je částečně dotováno z prostředků Ephata o.s. a dále z grantu úřadu vlády ČR a dobrovolných dárců. U sociálně problémových dětí se sluchovým postižením byl prominut účastnický poplatek.

Týdenní pobyt je věnován tématům jako diagnostika vad sluchu, předepisování sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek, nároky na sociální zabezpečení, logopedická péče, genetika sluchových vad, pediatrická péče a psychologická problematika sluchově postižených dětí.

Lékaři a speciální pedagogové mají prostor pro sdělení problematiky v širších souvislostech – což nelze z časových důvodů vždy zajistit při běžné ambulantní praxi. Rodiče využívají možnosti bližšího kontaktu s jednotlivými odborníky – mohou se přímo dotazovat i na své individuální problémy.

ephatao.s038Navíc díky práci v úzkém kroužku se přirozeně instruují navzájem, ti s bohatšími zkušenostmi dobře znají pochybnosti a nejistotu krátce po určení diagnózy a pomohou překonat někdy přítomnou nedůvěru či neinformovanost v praktických otázkách.

V pobytovém kurzu se aktivně účastnil foniatr, klinický logoped, speciální pedagožky SPC pro vadu sluchu, pediatr, genetik, psycholog i zástupce dovozce kompenzačních pomůcek. V tomto roce přednášel také zástupce o rodinné politice a sociálně právní ochraně dětí.

Dětičky se ale také vůbec nenudily. Naučily se plést náramky z gumiček. Podívaly se do leteckého muzea ve Kbelích, navštívily dinopark na Harfě. Měly pěkné odpoledne na minigolfu, kde se učily trefit do míčků a jeden večer měly i diskotéku se soutěžemi.

Děti s asistenty jen zářily.

 

Fotogalerie z pobytu 2014

 

Pořádání této akce pokládám za velmi přínosné, protože dává možnost podání komplexní informace o celé problematice související se sluchově postiženými dětmi.

Rodiči byla akce pozitivně hodnocena a vyplynuly z ní pěkné pochvalné dotazníky.

Ivana Huková

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.